Korepetycje z chemii... Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Katowice


Jesteś uczniem szkoły średniej czy gimnazjum?
Potrzebujesz korepetycji w zakresie chemii?
Masz problemy z rozwiązywaniem zadań?
Czeka Cię trudny sprawdzian?
Potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy zaliczeniowej?
Będziesz zdawał maturę...

...a chemia nie jest Twoją mocną stroną?? Nie załamuj się!!! Przyjdź na korepetycje z chemii!!!

Jestem dr farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, z 5 letnim doświadczeniem w udzielaniu korepetycji z chemii.

 • Jeśli masz problemy z nadrobieniem zaległości w szkole, przygotowaniem się do trudnego sprawdzianu, bądź chcesz poprawić ocenę na koniec roku - zadzwoń.
 • Dysponuje dużą ilością autorskich materiałów, które pomogą Ci przyswoić wiedzę.
 • W ramach przygotowania do matury oferuję pomoc w rozwiązywaniu arkuszy maturalnych oraz powtórki materiału z zakresu podstawowego bądź rozszerzonego.
 • Nauka do matury opiera się na systematycznym powtarzaniu teorii, wspieranym rozwiązywaniem dużej ilości zadań otwartych (zadania rozwiązywane zarówno w trakcie korepetycji jak i w domu, które to zadania następnie wspólnie omawiamy).
 • Nie czekaj do ostatniej chwili, zacznij powtarzanie materiału z chemii już teraz!
 • Korepetycji z chemii udzielam najczęściej u mnie w domu, możliwy dojazd na korepetycje z chemii (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Będzin) oraz korepetycje on-line bądź pomoc telefoniczna. Na lekcje umawiam się indywidualnie, w ramach czasu którym dysponuję i w miarę potrzeby każdego z uczniów.

Korepetycje - chemia nieorganiczna :

 • Klasyfikacja przemian chemicznych ze względu na: typ procesu (reakcja syntezy, analizy, wymiany, substytucji, addycji, eliminacji, kondensacji), rodzaj reagentów (rekacje cząsteczkowe, jonowe), efekt energetyczny (reakcje endo i egzoenergetyczne), zmianę stopnia utlenienia (reakcje utleniania-redukcji). Określanie stopnia utlenienia, wskazywanie utleniacza, reduktora, bilans elektronowy.

Korepetycje z chemii organicznej :

 • Węglowodory (alkany, alkeny, alkiny, cykliczne), węglowodory aromatyczne, fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, mydła, estry i tłuszcze, aminy, amidy kwasowe, aminokwasy, hydroksywasy, peptydy, białk, cukry. Izomeria konstytucyjna (izomeria szkieletowa, podstawienia, grup funkcyjnych) i konfiguracyjna (izomeria geometryczna cis-trans i geometryczna).

Korepetycje - chemia obliczeniowa :

 • Obliczenia z zastosowaniem pojęcia mola i objętości molowej, stechiometryczne, związane ze stężeniem procentowym i stężeniem molowym. Obliczenia związane z izotopami i przemianami promieniotwórczymi. Zadania związane z rozpuszczalnością, przeliczanie stężeń. Obliczenia związane ze stała równowagi chemicznej, stała i stopniem dysocjacji, prawem rozcieńczeń Ostwalda. pH roztworu. Zadania związane z efektami energetycznymi przemian oraz z szybkością przemian chemicznych.

Korepetycje z chemii ogólnej :

 • Zapisywanie równań reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej, interpretacja ilościowa i jakościowa równań reakcje chemicznych. Przewidywanie produktów reakcji na podstawie znanych substratów i typu reakcji chemicznej oraz przewidywać produkty reakcji współbieżnych i następczych.

Korepetycje – chemia kwantowa :

 • Budowa atomu w jakościowym ujęciu mechaniki kwantowej, izotopy, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, zapisywanie konfiguracji elektronowej pierwiastków. Określanie związku między budową atomu, konfiguracja elektronową a położeniem pierwiastka w układzie okresowym. Określanie rodzaju wiązań (wiązanie kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne). Przyczyny i sposób tworzenia wiązań wodorowych.

Korepetycje – chemia roztw.wodnych :

 • Elektrolit mocny, słaby, stopień dysocjacji, stała dysocjacji, iloczyn jonowy wody, skala pH, iloczyn rozpuszczalności. Procesy i reakcje zachodzące w roztworach wodnych: dysocjacja elektrolityczna (jonowa), reakcje jonowe (reakcje zobojętnienia, reakcje strącenia, hydroliza soli). Interpretowanie wartości pH roztworu w odniesieniu do odczynu roztworu i stężenia jonów H+ i OH-.

Korepetycje z chemii tablicowej :

 • Właściwości chemiczne i fizyczne metali i niemetali (sod, potasu, megnezu, wapnia, glinu, cynku, żelaza, miedzi....itd) oraz ich tlenków. Najważniejsze zasady, kwasy, sole. wodorki. Porównywanie tlenków ze względu na och charakter chemiczny. Metody otrzymywania metali i niemetaliwe reakcjach: utlenienia-redukcji, elektrolizy.

Korepetycje z elektrochemii:

 • Szereg aktywności metali, półogniwo (elektroda), ogniwo, elektrolizer, potencja półogniwa, SEM ogniwa, prawa elektrolizy, korozja chemiczna.

Korepetycje z chemii analitycznej :

 • Określenie jakościowego składu mieszaniny reakcyjnej.

...i wiele innych zagadnień

Reklama

opony sosnowiec